Legiovlak

10.05.2018 09:49

Žáci potravinářských oborů navštívili 3.5.2018 Legiovlak, který pomáhá mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. V každém z vagonů byla nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále.
Studenti si prohlédli originální výstroje a výzbroje stejně tak, jako předměty legionářské každodennosti (zbraně, lékařské zařízení, dopisy, uniformy…..)
Odborný výklad nám poskytli průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří provázeli jednotlivými vagony a odpovídali na případné dotazy žáků.