Exkurze v Charitním domově

22.11.2018 10:04

V úvodu exkurze byli žáci seznámeni především s posláním domova pro seniory – péče o klienty, kteří mají sníženou soběstačnost. Paní
vedoucí účastníkům sdělila, jaké aktivity si mohou uživatelé podle svých zájmů a schopností vybírat ( např. kondiční cvičení, vycházky do okolí, ruční práce, muzikoterapie, …). Prohlédli si pokoje pro klienty, klubovnu, tělocvičnu a další prostory, seznámili se s chodem zařízení.