Den Pohody

24.03.2017 13:11

Den sociálně patologických jevů proběhl v mnulých dnech na naší. škole. Žáci se seznámili s hrozbou a prevencí šikany, problémy spojenými s domácím násilím. Diskuze proběhla i o funkci sdružení Naděje, stále živým tétatem byla i drogová problematika.